از این لحاظ

بعضی‌ها قانون را پیاده می‌کنند که خود سوار شوند.

«سهراب گل‌هاشم»


از اون لحاظ