تاريخ انتشار: 18 شهریور 1391 ساعت 14:59

همپای هفتمین جشنواره طنز مکتوب

گیتی صفرزاده: اغلب کارها دنیا و زبان متفاوتی داشتند

گیتی صفرزاده، سردبیر ماهنامه گل‌آقا و داور بخش نثر هفتمین جشنواره طنز مکتوب موضوع آثار نثر راه یافته به بخش نهایی را متنوع و درخور توجه ارزیابی کرد و به خبرنگار دفتر طنز گفت: کارها هرکدام دنیا و زبان متفاوتی داشتند. اما نداشتن ساختاری محکم، نکته‌ای بود که در اغلب کارها به چشم می‌خورد. سوژه‌ها خوب پرورانده و خوب شروع می‌شدند اما انتهای مطلب رها می‌شد و این افسوس را به وجود می‌آورد که به دلیل همین پایان بد نمی‌توان آن را جزء کارهای مثبت ارزیابی کرد.


وی جوان بودن قلم‌ها را دلیل تنوع نگاهها و سوژه‌ها در آثار دانست و درباره معیارهای انتخاب اثر برتر اظهار کرد: اولین و مهم‌ترین شاخص اینست که اثری طنز باشد. اگر خنده به لب نمیاورد در ذهن ما این نیشخند را ایجاد کند. دوم اینکه حرف خود را به درستی بیان کند و زبانی سالم و منسجم داشته باشد.
صفرزاده تصریح کرد: خوشحال شدیم از اینکه این تنوع و علاقه به طنز وجود دارد اما این مسئله ناراحت کننده است که جایی برای فعالیت این جوانان و رشد طنزشان نیست. چراکه این استعدادها بدون وجود بستری مناسب برای قلم زدن در این هرصه رشد نمی‌کنند.


نظر بگذارید

نام و نام خانوادگی:
پست الکترونیکی (email):
وب سایت:
* متن نظر: