تاريخ انتشار: 21 مهر 1392 ساعت 13:52

نشریه چلنگر و نقد سیاست‌های اشغالگران | حبیب بابائی

چکیده:  
فضای باز سیاسی که پس از سقوط حکومت رضا شاه تا وقوع کودتای 28 مرداد 1332 در کشور به وجود آمده بود فرصتی در اختیار مطبوعات طنز و فکاهی گذاشت تا آنها هم به مانند نشریات جدی به اظهار نظر در مورد مشکلات آن روز کشور نظیر عملکرد کابینه ها، فضای حاکم بر مجالس، اشغال کشور توسط بیگانگان، وضعیت سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و... بپردازند.
موضوعی که در این تحقیق منظور نظر قرار گرفته نحوه نگرش برخی از نشریات طنز و فکاهی در مورد مسئله اشغال کشور به دست نیروهای خارجی و نقد سیاست های استعماری این قدرت هاست. چرا که گاه وابستگی به بعضی جناح بندی ها و تفکرات سیاسی مانع قضاوت بی طرفانه و نقد منصفانه می شد. آنچه به عنوان مطالعه موردی و نقطه تمرکز این پژوهش برگزیده شده نشریه «چلنگر» محمد علی افراشته است که به داشتن تمایلات چپ گرایانه مشهور بوده است. حال سئوال اینجاست که دیدگاه این نشریه در قبال سیاستهای استعماری دولتهای خارجی چگونه بوده و آیا به همان نسبت که عملکرد انگلیسیها و آمریکایی ها را مورد نقد قرار می داده در مقابل اهداف شوروی در ایران هم حساسیت به خرج می داده است؟
کلید واژه: طنز، دوره پهلوی دوم، چلنگر، محمد علی افراشته، حزب توده، استعمار انگلیس، آمریکا و روسیه

برای دانلود متن کامل مقاله اینجا کلیک کنید!

فایل(های) پیوست:

نظر بگذارید

نام و نام خانوادگی:
پست الکترونیکی (email):
وب سایت:
* متن نظر: