تاريخ انتشار: 11 مرداد 1389 ساعت 18:05

مجلس شورای ملی | احمد گلچین معانی

احمد گلچین معانی

احمد گلچین معانی، شاعر، ‌ادیب و محقق فرزانۀ معاصر در دی‌ماه 1295 در تهران به دنیا آمد. سی جلد کتاب و صد و پنجاه مقاله تحقیقی، حاصل بیست و پنج سال کار او در کتابخانه‌های ملک، مجلس و آستان قدس رضوی است. در شاعری جزو حلقۀ‌ استاد وحید دستگردی بود و اشعار فکاهی و انتقادی بسیاری هم سرود که بیشتر جنبة انتقاد اجتماعی و سیاسی داشتند. گلچین معانی در اردیبهشت‌ماه 1379 دار فانی را وداع گفت.


گفتم: کی‌ا‌م به مجلس شورا روان کنند؟
گفتا: به چشم، هرچه تو گویى همان کنند
گفتم: گروه رأى‌خران لات گشته‏اند
گفتا: در این معامله کمتر زیان کنند
گفتم: بدون پول به مجلس که بُرد راه؟
گفت: این حکایتى‌ست که با نکته‏دان کنند
گفتم: من ار وکیل شوم خون خورند خلق
گفتا: خوش آن‌کسان که دلى شادمان کنند
گفتم: کسى به توصیه هم مى‏شود وکیل؟
گفت: این عمل به دورۀ آخرزمان کنند
گفتم که: از وکالتِ پیران چه حاصل است؟
گفتا که: پیر را به ریاست جوان کنند
گفتم: در این دو سال وکالت چه گفت‌وگوست؟
گفتا: دو روز گفت‌وگوى آب و نان کنند
گفتم که: چیست کار وکیلانِ ما نخست؟
گفتا: نخست توصیۀ این و آن کنند
گفتم: کنند از پی اصلاح ملک، کار؟
گفتا: بعید نیست که گاهى چنان کنند
گفتم که: شاه کى سوى مجلس شود روان؟
گفت: آن زمان که مشترى و مَه قران کنند
گفتم: دعا بکن که وکیلان کنند کار
گفت: این دعا ملائک هفت آسمان کنند


نظر بگذارید

نام و نام خانوادگی:
پست الکترونیکی (email):
وب سایت:
* متن نظر: